Infographic

​Verwerken en afzetten van slib


Diverse problemen met betrekking tot de slibverwerking hebben geleid tot verstoringen van de bedrijfsvoering. Deze problemen hebben meerdere niet begrote exploitatie-effecten tot gevolg gehad.

Zo waren er niet geplande afnamestops van gedroogde slibkorrels, waardoor  onze slibdroger regelmatig stilstond en de afzet van ontwaterd slib toenam. Vervolgens ontstonden er ook nog technische problemen bij de slibdroger en de slibontwateringsinstallatie. Mede ook door de overspannen marktsituatie kon op bepaalde momenten ontwaterd slib niet worden afgezet en diende dit tijdelijk elders opgeslagen te worden. Dit alles leidde gedurende het jaar tot extra, niet begrote, kosten.