Infographic

Zuiveringsprestaties


Overall gezien zijn de gerealiseerde zuiveringsresultaten prima. Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn tijdig aangepast en voldoen, op een aantal incidenten na,  aan de per zuivering gestelde KRW-normen. Voor meer detailinfo wordt verwezen naar het technologisch jaarverslag over 2019.