Infographic

​Investeringsuitgaven


Het investeringsniveau in 2019 bedroeg € 36,6 miljoen en komt daarmee uit op 97% van de raming. Dit betekent dat de realisatie van de geplande projecten voor bijna 100% op schema ligt. 

De belangrijkste investeringen uit 2019 hadden betrekking op het ombouwen van de RWZI Weert naar het Verdygo-concept. Dit project is ruim binnen het budget en uitermate snel opgeleverd. Daarnaast waren belangrijke projecten in 2019 het aanpassen van de RWZI’s zodat ze voldoen aan de KRW normen; het WBL breed toepassen van zonne-energie en het vervangen van gascompressoren/motors.