Infographic

Exploitatie


Onze financiële huishouding is op zich in orde met een gezonde balans tussen beschikbare middelen en uitgaven. Binnen de netto jaarbegroting van € 70 miljoen hebben we onze taken uitgevoerd. Echter, door onvoorziene kosten -ontstaan door problemen met het drogen en het opslaan van slib- is het nettoresultaat uitgekomen op € 2,8 miljoen negatief

Het tekort zal worden aangevuld vanuit de risicovoorziening. Zonder deze opgetreden extra, niet begrote kosten van € 4,8 miljoen voor het opslaan en drogen van slib, zou het resultaat € 2,0 miljoen positief zijn geweest. Dit positieve resultaat is het gevolg van het nog niet volledig invullen van openstaande vacatures, lagere energiekosten en door ingekochte materialen - die niet opgenomen waren in de voorraad- hier alsnog in op te nemen.