Infographic

​Operatie Waterkracht

 

Het jaar 2019 wordt gekenmerkt door een "nieuw elan". Een elan dat doorwerkt in alle geledingen van ons bedrijf en in onze bedrijfsvoering. Als gevolg van Operatie Waterkracht zijn vele nieuwe collega’s ons team komen versterken. Voorts heeft de overgang van taakgericht naar procesgericht werken steeds meer vorm en inhoud gekregen. Met geestdrift, enthousiasme en bezieling hebben we op tal van vlakken forse stappen voorwaarts gezet. Onze nieuwe huisstijl, die begin 2020 is doorgevoerd, is hier mede een weerslag van.