Infographic

​Ook in 2018 heeft Waterschapsbedrijf Limburg hard aan de weg getimmerd om de ambities op het gebied van duurzaam energieverbruik waar te maken. De waterschapsector streeft naar een verbetering van de energie-efficiency van minimaal 24% in de periode 2008 - 2020 en een aandeel eigen duurzaam opgewekte energie van 40% in 2020. Met de huidige planvorming wordt verwacht dat WBL deze doelen gaat behalen. Uiterlijk in 2025 wil het Waterschapsbedrijf Limburg zelfs helemaal energieneutraal worden. Dit betekent dat alle energie die wordt verbruikt zelf duurzaam wordt opgewekt. Met de inzet van 33.000 zonnepanelen wordt het Limburgse afvalwater steeds duurzamer gezuiverd en realiseert WBL in één klap ruimschoots de doelstelling om 40% van de benodigde energie duurzaam op te wekken in 2020.  Dit ambitieuze project behoort tot de grotere projecten in Nederland.