Infographic

​1 juni 2018 liepen de bestaande contracten voor afzet van ontwaterd en gedroogd slib af. Ontwaterd slib werd tot die tijd verwerkt in de monoverbranding van SNB in Moerdijk. Gedroogd slib werd afgevoerd naar ENCI Maastricht waar dit als brand- en grondstof werd gebruikt bij de cementproductie. Voor de korte tot middellange termijn (5 tot 10 jaar) is daarom besloten om 75% van het slib te gaan drogen en te verwerken bij de cementproducent CBR in België. Het gedroogde slib wordt hier gebruikt als energiegrondstof, waardoor er minder fossiele brandstoffen worden gebruikt tijdens het productieproces van cement. Het overige deel (25%) wordt als ontwaterd slib verwerkt door afvalverwerker INDAVER uit België. Het ontwaterd slib wordt per vrachtwagen naar de afvalverbrandingsinstallatie in Doel getransporteerd. Door dit besluit is de slibdrooginstallatie Susteren klaar gemaakt voor de toekomst, zodat de capaciteit van de installatie maximaal kan worden ingezet.