Infographic

Elke 3 jaar worden de prestaties en kosten van het onderwerp waterzuivering op een rij gezet in de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ), zo ook weer voor het jaar 2018. Als Waterschapsbedrijf Limburg leveren wij de bijdrage voor het thema afvalwaterzuivering in deze bedrijfsvergelijking. Onderwerpen van deze vergelijking zijn onder andere de zuiveringsprestaties (nalevingspercentage, rendement, slibvergisting), kosten, belastingtarieven, discrepantie, chemicaliëngebruik en toepassing en ontwikkeling van innovaties. Data over energieverbruik en CO2-uitstoot worden ontleend aan de Klimaatmonitor Waterschappen.