Infographic

​Verwerken en afzetten van slib

 

Langdurige uitval van de slibdrooginstallatie Susteren heeft geleid tot verstoringen van de bedrijfsvoering, die hebben geleid tot meerdere niet begrote exploitatie-effecten. De productie van gedroogde slibkorrels bleef daardoor achter en de afzet van ontwaterd slib nam daardoor toe. Door de marktsituatie kon op bepaalde momenten ontwaterd slib niet worden afgezet en diende tijdelijk elders opgeslagen te worden. Dit leidde tijdens het jaar tot extra, niet begrote kosten. De extra kosten van € 1,2 mln in de 1e helft van het jaar zijn overeenkomstig beleid gedekt uit de aangehouden algemene risicoreserve.

De extra kosten in de 2e helft 2018 van € 1,4 mln zijn als gevolg van daarop gerichte inspanningen en acties opgevangen binnen de bestaande begroting.