Infographic

Investeringsuitgaven

 

Het investeringsniveau in 2018 bedraagt € 25,7 mln en komt daarmee uit op 97% van de raming. Dit betekent dat de realisatie van de geplande projecten voor bijna 100% op schema ligt.

Dit investeringsbedrag is inclusief een investering van € 9,2 mln voor zonnepanelen op de zuiveringslocaties als een verdere stap op weg naar een energieneutrale bedrijfsvoering.