Infographic

Exploitatie

 

Onze financiële huishouding is op orde met een gezonde balans tussen beschikbare middelen en uitgaven. Binnen de netto jaarbegroting van € 68 miljoen hebben we onze taken uitgevoerd en is het netto resultaat € 60.728 positief.

De tijdens het jaar opgetreden extra, niet begrote kosten voor het drogen van slib zijn opgevangen door een éénmalige onttrekking ad € 1,2 mln uit de risicoreserve.