Infographic

​​In technologisch opzicht was 2018 een goed jaar voor Waterschapsbedrijf Limburg. We hebben de strenge individuele normen op het gebied van afvalwater zuiveren weer gehaald. Ook zijn we verder gegaan met de voorbereidingen die nodig zijn om te voldoen aan de strengere lozingsnormen voor stikstof en fosfaat conform de Europese Kaderrichtlijn Water. In het licht van de aangescherpte zuiveringsnormen, en voor een duurzame en efficiënte inrichting van onze installaties, hebben we veel aandacht voor het continue verbeteren en optimaliseren van onze procesvoering.