Infographic

Samenwerking loont!


We zijn overtuigd van de meerwaarde van samenwerking. Samenwerking zorgt voor kwaliteitsverhoging, kostenreductie, vermindering van de kwetsbaarheid en vergroting van de klantgerichtheid. Daarom zoeken we voortdurend naar verdergaande samenwerkingsvormen: binnen de waterketen, maar ook daarbuiten. Zo is de samenwerking met  Waterleiding Maatschappij Limburg afgelopen jaar op een aantal werkterreinen verder geïntensiveerd. Daarnaast zijn we gestart met een nieuwe manier van aanbesteden.  De nieuwe aanpak is gebaseerd op raamcontracten met als uitgangspunt een partnership tussen ons bedrijf als opdrachtgever en verschillende aannemers als opdrachtnemers. De nadruk ligt op meerjarige samenwerking en synergie.