Infographic

Duurzaam doorwerken


Nieuwe frisse krachten laten instromen en bewezen kennis en ervaring behouden! Dat is één van de uitdagingen en doelen van het generatiepact. Met deze regeling kunnen oudere collega's door minder te werken op een gezonde en plezierige manier aan de slag blijven. Hun ervaring blijft behouden, terwijl er tevens ruimte komt voor de jonge generatie. Zo anticiperen we op de toenemende vergrijzing binnen onze organisatie.