Infographic

Vitaliteit en gezondheid


Er is ons er veel aan gelegen om de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers positief te beïnvloeden. Daartoe zetten we een middelenmix in. Zo is er een Periodiek Medisch Onderzoek én bieden we een Vitaliteitsprogramma aan. Voorts houden we tweejaarlijks een Medewerkerstevredenheidsonderzoek om samen te komen tot verbeteringen. Een en ander lijkt zijn vruchten af te werpen. Het ziekteverzuim is gedaald van 6,2 % in 2017 naar 2,4% in 2018.