Infographic

Innovatie


Innoveren is belangrijk om de uitdagingen van "de maatschappelijke opgaven van nu en in de toekomst" voortvarend te kunnen aangaan. Met innovatieve projecten geven we invulling aan de inhoudelijke streefbeelden van de Toekomstvisie "Waterzuiveren en waterketen 2030".  Innoveren zit in onze genen. Succesvolle innovaties als Verdygo, Centrale Regelkamer en Thermische Drukhydrolyse zijn daar voorbeelden van.  Om innovatie nóg sterker te verankeren hebben we afgelopen jaar de Innovatieagenda opgesteld.