Infographic

Energie efficiëntere installaties


In 2018 startte de voorbereiding van een ingrijpende verbouwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert. Door het Verdygo-principe toe te gaan passen (een revolutionaire ontwerp- en bouwtechniek) en de energiezuinigere Nereda technologie, zullen we in staat zijn om op energie efficiëntere wijze de aangescherpte eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, dit in vergelijking tot de traditionele zuiveringsmethodiek. Bij de verbouwing wordt in Weert ook een nieuwe, hoog rendement, Warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) geplaatst die het geproduceerde biogas op efficiëntere wijze omzet in elektriciteit en warmte. Voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Limmel is in 2018 ook de voorbereiding gestart voor de plaatsing van een vergelijkbare nieuwe WKK-installatie. Deze maatregelen zullen een positieve bijdrage gaan leveren aan de gestelde doelstelling vanuit de rijksoverheid om jaarlijks 2% energie efficiënter te werken.