Infographic

Energieneutraal


In 2025 wil WBL 100% energieneutraal zijn. Dat willen we realiseren met het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen en duurzaam opwekken van energie. Concreet gaat het daarbij onder andere om meer inzet van zonne-energie (zonnepanelen), het benutten van restwarmte voor het drogen van slib, het terugwinnen van (rest)warmte uit afvalwater en oppervlaktewater alsmede de inzet van biomassa van derden voor de opwekking van duurzame energie. Met de maatregelen die momenteel in voorbereiding en uitvoering zijn liggen we goed op koers om deze doelstelling te halen.