Infographic

​Zuiver afvalwater: nieuwe normen

 

In technologisch opzicht was 2017 een goed jaar voor Waterschapsbedrijf Limburg. We hebben de strenge individuele normen op het gebied van afvalwater zuiveren weer gehaald. Ook zijn we verder gegaan met de voorbereidingen die nodig zijn om te voldoen aan de strengere lozingsnormen voor stikstof en fosfaat conform de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit houdt in dat op een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties aanpassingen zijn doorgevoerd.