Infographic

Bron van innovatie

 

Technologische innovaties lopen als een rode draad door de ambities, bedrijfsvoering, en onderzoeksmethoden van ons bedrijf. Ook in 2017 zorgden innovatieve toepassingen voor lagere maatschappelijke kosten en een duurzamer resultaat.
Denk daarbij aan de nieuwe, innovatieve en modulaire rioolwaterzuivering van Verdygo en aan de pilot met nieuwe technologieën zoals Forward Osmose bij de rioolwaterzuivering in Simpelveld en het daaruit voortvloeiende onderzoek CoRe Water in samenwerking met o.a. BlueTec, RHDV en KWR. CoRe staat voor Concentration, Recovery and Reuse en is een innovatieve wijze van afvalwaterbehandeling. Waarbij met membraantechnologie puur water geproduceerd wordt en een "opgeconcentreerde fractie", die efficiënter te behandelen is en waaruit biogas geproduceerd wordt en grondstoffen gewonnen kunnen worden".  

Andere voorbeelden van recente of lopende innovatieprojecten zijn membraanzuivering, testen en ontwikkelen van toekomstige zuiveringstechniek, de inzet van RIFD-chips in zandfilters, de ontwikkeling van een gesloten kringloop in het woningproject SUPERLOCAL en de uitrol van een systeem voor de geavanceerde sturing van de dosering van chemicaliën.