Infographic

Investeringsuitgaven conform begroting

 

Het investeringsniveau in 2017 (€ 19,3 miljoen) wijkt minder dan 2% af van de raming. Dat betekent ook dat de realisatie van de geplande projecten voor bijna 100% op schema ligt.