Infographic

Exploitatie​

 

Onze financiële huishouding is prima op orde met een gezonde balans tussen beschikbare middelen en de uitgaven. Binnen de jaarbegroting van € 69 miljoen hebben we onze taken uitgevoerd en is het netto resultaat € 32.025 positief. Dus geen budgetoverschrijding en daarmee een solide basis voor het financieel gezond blijven uitvoeren van onze taken in de toekomst.