Infographic

​Innovatie & Energie

 

Om invulling te geven aan de energiedoelstellingen wordt volop ingezet op innovatieve technieken en onderzoek. In 2017 zijn energiemaatregelen genomen op het terrein van een energiezuinige slibretourregeling op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rimburg, optimalisatie van de beluchtingsregelingen en vervanging van de beluchtingselementen op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie Hoensbroek. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd naar mogelijkheden voor toekomstige energiebesparing/opwekking op het terrein van de inzet van biomassa voor het produceren van biogas en duurzame restwarmteterugwinning.