Infographic

​Slibgistingsinstallatie

 

Bij het zuiveren van het Limburgse afvalwater komt slib vrij. Dit slib wordt tegen hoge kosten naar derden afgevoerd en daar verwerkt. Door het slib eerst te vergisten wordt de hoeveelheid te verwerken slib gereduceerd en wordt er bovendien duurzaam biogas geproduceerd. Het biogas wordt middels een warmtekrachtkoppeling (WKK) omgezet in elektriciteit en warmte dat we voor onze processen kunnen gebruiken. Hierdoor hoeven we minder energie in te kopen. Hiermee verlagen we de slibafzetkosten en de energiekosten en wekken we 27% van ons energieverbruik zelf op een duurzame wijze op.