Infographic

Energieneutraal in 2025​

 

In 2025 wil WBL 100% energieneutraal worden. Dat realiseren we door energiebesparingsmaatregelen, het zelf duurzaam opwekken van energie en de duurzame inkoop van energie. Concreet gaat het daarbij om meer inzet van zonne-energie (zonnepanelen) op onze locaties, het beter benutten van restwarmte voor het drogen van slib, het terugwinnen van (rest)warmte uit afvalwater en oppervlaktewater, de inzet van biomassa van derden voor de opwekking van duurzame energie en investeringen in (energiezuiniger/duurzamer) zuiveren bij de bron. Met de maatregelen die momenteel in voorbereiding en uitvoering zijn liggen we goed op koers om deze doelstelling te halen.