Infographic

Kennis & opleidingen

Kennis is macht en staat aan de basis van alle vooruitgang. Om de kwaliteit en kennis van al onze collega's op peil te houden zijn training en scholing voortdurend noodzakelijk. Een "leven lang leren" is in ons bedrijf geen vrijblijvende kreet maar een absolute must. Dat streven maken we waar. Het VAPRO-opleidingstraject is daar een van de vele voorbeelden van.