Waterschapsbedrijf Limburg In de race voor Beste Overheidsorganisatie van Nederland 2019

Jaarlijks vindt de verkiezing plaats van beste overheidsorganisatie van Nederland. Voor 2019 waren maar liefst 150 overheidsbedrijven genomineerd. Op dit moment strijden er nog negentien kandidaten om de titel 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019'. En Waterschapsbedrijf Limburg is er daar één van!

Op 2 augustus kregen wij bericht van de verkiezingsorganisatie dat Waterschapsbedrijf Limburg dankzij onderstaande inzending was genomineerd om mee te dingen naar de eretitel van Beste Overheidsorganisatie:

"Waterschapsbedrijf Limburg gaat efficiënt om met het geld van de burgers en zijn innovatief aan de slag met verbeteringen van hun processen. De organisatie is gemoderniseerd en geautomatiseerd waardoor direct op je vragen geantwoord kan worden."

De jury bepaalt aan de hand van drie dimensies welke organisaties in aanmerking komen voor de top 10:

 • Dimensie 1: een duidelijk profiel (buitenwereld)

 • Dimensie 2: een krachtige organisatie (binnenwereld)

 • Dimensie 3: duidelijk maatschappelijk resultaat (effect)

De jury maakt in week 36 bekend welke tien organisaties meedingen naar één van de drie finaleplekken. Op 27 september selecteert de jury drie organisaties die doorgaan naar de finale. Op 19 november wordt de definitieve winnaar bekendgemaakt.

Doel van de verkiezing

De Verkiezing Overheidsorganisatie van het Jaar is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De verkiezing heeft als doel om goede initiatieven binnen het openbaar bestuur voor het voetlicht te brengen en professionele trots te stimuleren. Ook draagt de prijs bij aan transparantie en kennisdeling binnen het openbaar bestuur, door goede initiatieven breed te delen. In 2018 won Waterschap Aa en Maas de titel voor 'Beste Overheidsorganisatie van het Jaar'.

De jury

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van BZK, NPD, ICTU, IPO, UvW, VB, VNG en de VOM:

 • Jan van Zanen (voorzitter): burgemeester gemeente Utrecht & voorzitter VNG
 • Jan Herman de Baas: provinciesecretaris provincie Utrecht
 • Ingrid Geveke: gemeentesecretaris gemeente Zwolle
 • Arjen Littooij: algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Mirko Noordegraaf: vice-decaan Maatschappelijke impact van de faculteit Recht, Economie & Bestuur en Organisatie en voorzitter VB
 • Brandon Pouw: Jonge Ambtenaar van het Jaar 2019
 • Piet Sennema: secretaris directeur Waterschap Aa en Maas
 • Sylvo Thijsen: algemeen directeur Staatsbosbeheer
 • Tjark Tjin-A-Tsoi: directeur-generaal CBS
 • Marieke van Wallenburg: directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK
Deel deze pagina