Samenwerking in de Waterketen

Beheer en onderhoud gemalen

Het is onze ambitie om samen met gemeenten en de drinkwatersector te groeien naar een keten die alle activiteiten integreert rondom gebruik, transport en hergebruik van water. Anno 2017 hebben we met 9 gemeenten samenwerkingscontracten afgesloten voor het beheer en onderhoud van gemalen.

Daarnaast hebben we met 23 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het beheer en onderhoud van IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater)

Beheer en onderhoud IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater)

Gemeenten zijn eigenaar van IBA-systemen (Individuele Behandeling Afvalwater). IBA's zijn mini-zuiveringsinstallaties voor huishoudens - die door hun ligging in het buitengebied - niet zijn aangesloten op riolering. Waterschapsbedrijf Limburg beheert en onderhoudt circa 550 IBA's gelegen in 23 gemeenten in onze provincie. Genoemde partijen werken samen in het kader van de verbrede zorgplicht en kostenverdeling.

Vernieuwing, innovatie en duurzaamheid

Naast regulier beheer en onderhoud wordt ook geïnvesteerd in vernieuwing en optimalisatie van deze mini-zuiveringsinstallaties. Daarbij gaat het om de inzet van innovatieve en duurzame materialen en digitale systemen. In een pilotproject met de gemeente Peel en Maas zijn hiertoe 23 installaties omgebouwd. Op deze manier werken we voortdurend aan een verdergaande kostenbeheersing en vergroting van onze klanttevredenheid, met als einddoel een nog betere waterzuivering.