Contractmanager


Contractmanager
1 fte

 

“...steun en toeverlaat met organisatietalent...”


 


Dit doe jij

Contractmanagement is een ondersteunende rol met als hoofdtaken het bewaken van contracten die met derden zijn gesloten en het borgen dat de organisatie de contracten optimaal zal benutten. Contractmanagement is intern de "vertegenwoordiger" van de contractant. Als contractmanager ben je het primaire aanspreekpunt binnen de organisatie voor de inrichting en uitvoering van het contractmanagement. Je stelt leveranciersprestaties vast, sluit contracten af in samenwerking met inkoop en de gebruikers. Verder ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een contractbeheersingsplan en maakt contractrisico's inzichtelijk. Je stelt contracten op en bewaakt de voortgang. Je draagt zorg voor het goed functioneren van contracten en stelt managementrapportages op. Namens de organisatie voer je contractonderhandelingen uit.

Je volgt innovaties en de marktontwikkeling en draagt concrete verbetervoorstellen aan. Je stelt in samenwerking met andere collega's een visie en strategie op ten aanzien van contractmanagement en vertaalt deze binnen de organisatie.

Als contractmanager maak je deel uit van de afdeling Techniek & Planning binnen de sector Operatie & Onderhoud. De afdeling Techniek & Planning is de interne inhoudelijke dienstverlener van Productie. De sector Operatie & Onderhoud is verantwoordelijk voor de kerntaak: het leveren van gezuiverd water en het optimaliseren van (bij)producten binnen kwalitatieve en financiële kaders (value case). Daarnaast is deze sector verantwoordelijk voor het verkopen en leveren van producten en diensten, voortkomend uit de kerntaak, aan betalende klanten. De contractmanager werkt nauw samen met collega`s uit de operatie, maar is ook belangrijk voor gebruikers bij inkoop.


Dit ben jij

Je hebt minimaal een HBO/WO werk- en denkniveau en kennis en kunde van het vakgebied contractmanagement. Je hebt kennis van de mogelijkheden van relevante wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, aanbesteden en specifiek beleid. Verder heb je kennis contracten van advieswerkzaamheden (AWVODI, RVOI, DNR). Je bent vaardig in onderhandelen, het omgaan met tegengestelde belangen, in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en informatie en het geven van advies. Verder beschik je over contactuele vaardigheden en ben je goed in samenwerken. Je bent integer, besluitvaardig, kwaliteits- en klantgericht.


dit zijn wij

Water, we halen er samen alles uit!

Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de transport en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct -ca 100.000 ton zuiveringsslib- wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

 

Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief "Waterkracht" werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

  • Het versterken van de executiekracht;
  • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht;
  • Het versterken van de samenwerking in de waterketen;
  • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.

    Dat doen we samen met 165 collega's, want de waarde zit in mensen. Onze kernwaarden zijn ondernemerschap, klantgerichtheid en vakmanschap. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.
     

Dit bieden wij

'Werken én blijven leren'

Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij een salaris van maximaal

€ 4.347,- bruto per maand exclusief IKB (salarisschaal 10, conform CAO SAW) op fulltime basis. Waterschapsbedrijf Limburg heeft verder uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.
Een nadere uitwerking van de resultaatgebieden is in onderaan in dit bestand opgenomen.

solliciteren

Je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae ontvangen wij graag per mail via sollicitatie@wbl.nl vóór 5 juli 2019. Geef in de motivatie aan waarom je voldoet aan de door ons gewenste competenties. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de HR adviseur a.i. Eelko Ronda, tel 06 – 82 531 166.