Centrale Regelkamer

WAUTER

Waterschapsbedrijf Limburg heeft 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties en circa 150 gemalen in eigendom en beheer. In het verleden had elke zuivering zijn eigen procesautomatisering. Die bestond vaak uit verschillende apparatuur die niet op elkaar was afgestemd en inmiddels deels was verouderd. Niet efficiënt, niet effectief en onnodig duur. Samen met Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. heeft Waterschapsbedrijf Limburg het concept WAUTER (WaterAUTomatisERing) ontwikkeld. Met dit centraal procesautomatiseringsproject is de aansturing van de installaties van Waterschapsbedrijf Limburg gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Een hoogtepunt in de automatiseringsslag was de officiële ingebruikname van de gloednieuwe Centrale Regelkamer. Deze is gefaseerd ingevoerd en sinds medio 2016 volledig operationeel.

Legio voordelen

Vanuit het kantoor in Roermond stuurt de Centrale Regelkamer het grootste deel van de 17 zuiveringsinstallaties en circa 150 gemalen en bergbezinkbassins in heel Limburg aan. Daarmee is een verdere stap gezet in de uitvoering van de centrale aansturing van de afvalwaterzuivering. De voordelen zijn legio: een hogere focus op het proces en daarmee kwaliteit, kostenbesparing in de afvalwaterzuivering, bundeling van specialistische kennis en verbeterde procesvoering, omdat snel en adequaat gereageerd kan worden bij verstoringen in de afvalwaterzuivering. Tegelijkertijd betekent deze standaardisatie een forse impuls aan verdere verduurzaming én aan de samenwerking in de afvalwaterketen in Limburg. De Centrale Regelkamer is een concrete uitwerking van onze missie, visie en doelstelling om álles uit water te halen.

 

“...forse impuls aan verdere verduurzaming en besturingsconcept direct implementeerbaar voor partners in de waterketen...”