Blue-tec: "water scheiden en vuil concentreren"

“...techniek is modulair van opzet...”

In de zoektocht naar efficiëntere, goedkopere en/of compactere zuiveringstechnieken participeert Waterschapsbedrijf Limburg in het Europese onderzoeksproject, ComFORMD. Partners zijn Blue-tec en SolarSpring (ontwikkelaars van de techniek), Eawag aquatic research, Fachhochschule Nordwestscheiz (onderzoek) en Attero. 

Membraanscheiding

In dit project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om afvalwater te scheiden in een kleine geconcentreerde vuile stroom en een grote stroom (demi)water. Het water en vuil worden van elkaar gescheiden met behulp van membraanscheiding. De proeven op pilot schaal zijn van medio februari tot eind juli 2017 uitgevoerd op de rioolwaterzuivering in Simpelveld, tevens Verdygo-installatie. Testen zijn uitgevoerd door de bedrijven Blue-tec en SolarSping. De doelen van de pilot zijn: het van lab schaal opschalen naar een capaciteit van 200 liter per uur, alsmede het op deze schaal testen van de membraanzuivering op communaal afvalwater. 

Verwijdering microverontreiningen en medicijnresten

Vuil concentreren vindt plaats door middel van Forward Osmose (FO). Membraan destillatie (MD) of Reversed Osmose (RO), zorgen voor de terugwinning van water dat ook vrij is van microverontreinigingen en medicijnresten. De eindproducten uit FO-RO of FO-MD zijn een nutriënt- en energierijke stroom en zuiverwater (demi-water). De geconcentreerde nutriënt- en energierijke reststroom wordt vergist en vervolgens opgewerkt als meststof bij EAWAG. Demi-water kan direct worden ingezet binnen productieprocessen, bijvoorbeeld bij chemische bedrijven. Als er geen afnemer is, kan (demi)water ook worden teruggegeven aan de natuur. Demi-water is 100% schoon en bevat geen microbiologische verontreinigingen meer.

Modulair

Tijdens de proeven op Simpelveld zijn er verschillende experimenten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de prestaties en karakteristieken van deze pilot installatie. Er is een aanzienlijke hoeveelheid geconcentreerd energie- en nutriëntenrijk product geproduceerd. De pilot is afgesloten met een succesvolle duurproef. Tijdens deze duurproef is meer dan 80 uur demi-water geproduceerd zonder bijsturen, spoelen of verstoppingen. Bij deze opschaling is bereikt dat de installatie stabiel 80 liter per uur afvalwater kan innemen en verwerken.
De techniek is modulair van opzet en kan daardoor goed ingepast worden in de bestaande zuiveringen en sluit daarbij goed aan bij de Verdygo-ontwikkeling van Waterschapsbedrijf Limburg. Waterschapsbedrijf Limburg is dan ook mogelijke eindgebruiker. Overigens betreft het een techniek die in principe ook toegepast moet kunnen worden in kleine woonkernen. De proefinstallatie is inmiddels verplaatst naar Attero, eveneens een mogelijke eindgebruiker.