Basisrioleringsplan Weert

‘Samen voor een integraal en actueel plan’

De gemeente Weert heeft Waterschapsbedrijf Limburg opdracht verleend voor het opstellen van een nieuw Basisrioleringsplan voor de hele gemeente Weert. Inmiddels is het plan afgerond. Tijd voor een terugblik door samen met elkaar het project nog eens door te nemen: vanaf het allereerste begin tot en met de oplevering. Patrik Trines en Hans van Keeken van de gemeente Weert en Maryse van Montfort en Dirk Smolenaars van Waterschapsbedrijf Limburg kijken elkaar daarbij recht in de ogen: over verwachtingen over en weer, valkuilen, inhoudelijke discussies en nazorg en follow-up.

Het begon met de gunning van de opdracht voor het opstellen van een Basisrioleringsplan begin 2017 en het eindigde met de oplevering van het plan medio 2018. Een Basisrioleringsplan is nodig om inzicht te hebben in het functioneren van het rioolsysteem en de effecten daarvan op het oppervlaktewater. Een van de aanvullende redenen om het Basisrioleringsplan op te stellen was dat er in enkele buurten in Weert wateroverlast optreedt tijdens hevige neerslag. Met dit gegeven als uitgangspunt gingen Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente Weert samen aan het werk.

Een goed begin…

Voor het welslagen van een project is een goede start essentieel. Voor de basisinformatie waren de gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg afhankelijk van een derden. Zo was het afgesproken. Een startmoment organiseren met veel partijen bleek echter lastig. Later is dat helemaal rechtgetrokken.

Wat spreekt jullie het meeste aan?

Patrik Trines en Hans van Keeken: ‘Het basisrioleringsplan is een integraal plan dat separate deelplannen integreert. Tegelijkertijd zijn de vaak verouderde gegevens geactualiseerd. En, niet onbelangrijk, de resultaten van de modelstudies bevestigen de locaties met wateroverlast die vanuit onze praktijkervaring al bekend waren.’

Maryse van Montfort en Dirk Smolenaars: ‘Onze samenwerking is zonder meer plezierig verlopen. Extra tevreden zijn we met de ecologische toetsing die heeft plaatsgevonden door Waterschap Limburg. Dat was een nieuwe en waardevolle aanvulling. De maatregelen die nodig waren, zoals de aanleg van waterbuffers en het afkoppelen van regenwater van de riolering, zijn hierdoor nog eens extra bevestigd.’

Lekker samengewerkt?

Maryse van Montfort: ‘De samenwerking in de projectgroep was altijd plezierig en open. We zijn het niet altijd met elkaar eens geweest waardoor we af en toe stevige inhoudelijke discussies met elkaar hebben gevoerd. Daar zijn we altijd goed uitgekomen.’

Patrik Trines: ‘Een enkele keer had ik het gevoel dat de doorlooptijd van het rekenwerk wel wat lang duurde. Dat had vooral ook te maken met mijn verwachting dat dit met één druk op de knop zo klaar was. Na een heldere toelichting begrijp ik dat het in de praktijk natuurlijk niet zo makkelijk is.’

En nu, klaar is Kees?

Hans van Keeken: ‘Met het Basisrioleringsplan hebben we nu een actuele lijst van goede basisgegevens en daarop gebaseerde technische uitvoeringsmaatregelen. Dit is uitstekende input om in het kader van ons Gemeentelijk Rioleringsplan verantwoorde beleidskeuzes te maken over prioriteiten en investeringen. Bij het basisrioleringsplan gaat het om een beoordeling van het functioneren van de riolering, in het gemeentelijk rioleringsplan worden het beleid en de kostendekking vastgelegd. Ons huidige Gemeentelijke Rioleringsplan loopt tot en met 2021. Het zou mooi zijn als de herijking van het Gemeentelijke Rioleringsplan zou kunnen samenvallen met een update van het Basisrioleringsplan.’

Maryse van Montfort: ‘De basisgegevens zijn nu in orde. We adviseren de gemeente Weert om die gegevens te blijven verzamelen en actueel te houden. Niet nu achteroverleunen en over tien jaar weer opnieuw beginnen.’

Nazorg en follow up

WBL en de gemeente Weert hebben niet alleen samengewerkt in het kader van het Basisrioleringsplan maar werken ook samen op andere vlakken zoals het beheer van de gemalen. Alle vier gespreksdeelnemers zijn het roerend met elkaar eens dat de samenwerking nog beter benut kan worden.

Patrik Trines: ‘Een wat intensiever contact, ook buiten het project om, zou ik op prijs stellen. Heel concreet: twee keer per jaar een uurtje met de benen op tafel de stand der dingen nog eens met elkaar doornemen. Zo van "waar staan we, hoe loopt het en wat kunnen we verder nog voor elkaar betekenen". Samenwerking is ook een voortdurend groeiproces.’

Dirk Smolenaars: ‘Om de gezamenlijkheid en de samenwerking te borgen gaan we nieuwe impulsen geven aan ons relatiebeheer. Begin volgend jaar starten we met een relatiemanager. Zo willen we de nazorg én de follow-up gaan garanderen.’

 

“...samenwerking borgen en nieuwe impulsen geven...”

 

Deel deze pagina