Adviseur Rioleringstechniek

Adviseur Rioleringstechniek

 

‘…thuis in de geheimen van stedelijk water en riolering…’

 

DIT DOE JIJ
De wereld van stedelijk (afval)water en riolering kent voor jou geen geheimen. Je werkt samen met de waterketenpartners aan een optimale inrichting van het afvalwatersysteem van gemeenten en Waterschapsbedrijf Limburg. Je stemt afvalwaterhoeveelheden af met gemeenten en toetst de effecten van te nemen maatregelen in samenspraak met een ecoloog. Binnen de waterketen ben jij het aanspreekpunt op het gebied van het bouwen en actualiseren van rekenmodellen om afvalwatersystemen goed te dimensioneren en te optimaliseren. Ook vertegenwoordig je Waterschapsbedrijf Limburg in regionale overleggen en projectteams waar met de andere partijen uit de waterketen plannen worden ontwikkeld. Je adviseert zowel intern als extern over de benodigde maatregelen en investeringen inzake rioleringsplannen. Voorbeelden van projecten voor externe partijen zijn basisrioleringsplannen en meet- en monitoringstrajecten. Voor de interne organisatie stel je onder andere bufferplannen op en heb je een adviserende rol bij calamiteiten.

DIT BEN JIJ
Je hebt minimaal een HBO- werk en denkniveau in de richting van Civiele Techniek aangevuld met kennis en ervaring op het gebied van Stedelijk Water en Riolering.
Het zelfstandig kunnen doorrekenen van modellen is een must, ervaring met Infoworks en GIS is een pré. Daarnaast beschik je over stevige adviesvaardigheden en een analytisch werk- en denkvermogen om bijvoorbeeld knelpunten te doorgronden en de meest doelmatige maatregelen te bepalen. Je bent communicatief vaardig, gericht op samenwerken en kennisontwikkeling binnen het vakgebied en hebt ervaring met projectmatig werken.

DIT ZIJN WIJ
water. samen halen we er meer uit.
Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de transport en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo'n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct -ca 100.000 ton zuiveringsslib- wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Waterschapsbedrijf Limburg staat voor de uitdagende opdracht om de bedrijfsvoering te innoveren en te verduurzamen. Binnen de organisatie is procesgericht werken het centrale uitgangspunt. Daarbij ligt de kracht in het denken vanuit de samenhang van de werkzaamheden en processen. Vanuit het groeiperspectief "Waterkracht" werkt Waterschapsbedrijf Limburg aan een organisatie-ontwikkelingstraject met de volgende doelstellingen:

  • Het versterken van de executiekracht;
  • Het versterken van de strategie- en innovatiekracht;
  • Het versterken van de samenwerking in de waterketen;
  • Een meer toekomstbestendige organisatie, flexibel en wendbaar.

Dat doen we samen met circa 200 collega’s, want de waarde zit in mensen. Onze kernwaarden zijn ondernemerschap, klantgerichtheid en vakmanschap. Het eindresultaat: duurzame winst voor mens en milieu.

DIT BIEDEN WIJ
Werken én blijven leren’
Afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.455,-- bruto per maand (salarisschaal 10, conform CAO) op fulltime basis, exclusief 20% van het bruto jaarsalaris Individueel Keuze Budget.
Waterschapsbedrijf Limburg heeft verder uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

SOLLICITEREN
Je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een curriculum vitae ontvangen wij graag per mail via sollicitatie@wbl.nl vóór 4 juni 2020. Geef in de motivatie aan waarom je voldoet aan de door ons gewenste competenties.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Senior HR adviseur, Remco Rops, door te bellen naar 06 10 92 15 76. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Sef Spee, Manager afdeling Product & Markt via 06 83 28 23 81.

De vacature is gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.
Een referentie-onderzoek en assessment kunnen onderdeel uitmaken uit van de selectieprocedure.

Bij het werving en selectieproces is de volgende voorkeursvolgorde van toepassing:

  1. Medewerkers in vaste dienst van Waterschapsbedrijf Limburg;
  2. Medewerkers in tijdelijke dienst van Waterschapsbedrijf Limburg;
  3. Medewerkers van Waterschap Limburg (WL);
  4. Externe medewerkers die tijdelijk werkzaam zijn voor Waterschapsbedrijf Limburg;
  5. Sollicitanten externe werving, onbekend bij Waterschapsbedrijf Limburg;