Sign In
De modulaire, duurzame zuiveringsinstallatie van de toekomst
The modular, environmental friendly sewage treatment plant of the future
WAUTER, een slimme IT-toepassing voor centrale aansturing van installaties, die maatschappelijke kosten sterk kan verlagen.
Thermische Drukhydrolyse: een nieuwe techniek voor slibvergisting: duurzamer, compacter én kostenbesparend!
0-waterconcept: woonwijken zonder infrastructuur voor drinkwater en afvoer van afvalwater
Flip 

Waterschap Peel en Maasvallei zorgt in
Noord- en Midden-Limburg voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Meer

Flip
Flip 

Waterschap Roer en Overmaas zorgt in het zuidelijke deel van Limburg (Eijsden, Maastricht tot en met Roermond) voor droge voeten, schoon en voldoende water.

Meer

Flip